Quảng Cáo


[Dịch Vụ] Marketing Facebook Online - Đặng Khắc Đức

 Marketing Facebook Online

Tăng người theo dõi Facebook Sll : 
- Người Theo dõi Ảo : 1.000 = 10.000 VNĐ.
- Người Theo dõi Thật : 1.000 = 100.000 VNĐ.
💋 Nhận Cài Gói Viplike theo Tháng Or Năm: 
- VIP 1 : 150 like = 100.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 2 : 200 like = 150.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 3 : 300 like = 200.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 4 : 500 like = 250.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 5 : 700 like = 350.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 6 : 1000 like = 450.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 7 : 2000 like = 550.000 VNĐ/ Tháng
- VIP 8 : 5000 like = 1.500.000 VNĐ/ Tháng
💋 Bán Account Facebook Cổ
- 2009 = 250.000 VNĐ
- 2010 = 200.000 VNĐ
- 2011 = 170.000 VNĐ
- 2012 = 150.000 VNĐ
- 2013 = 120.000 VNĐ
- 2014 = 100.000 VNĐ
- 2015 = 50.000 VNĐ
🧚‍♂️ Combo Ưu Đãi
- Gói 1 : 10.000 Sub + Gói Viplike 150 Like = 250.000 VNĐ
- Gói 2 : 20.000 Sub + Gói Viplike 300 Like = 450.000 VNĐ
- Gói 3 : 50.000 Sub + Gói Viplike 1000 Like = 1.000.000 VNĐ


No comments

Post Top Ad

Post Bottom Ad